Naslovnica Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane

Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane

Žitarice i derivati

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Pšenična klica

382 47,7 10,0 25,2 90 8 400 1100 780 - - 1 2,5 3 1 27

Kukuruzna klica

407 40,0 21,7 13 68 2,2 550 910 770 - - 1,5 0,3 3 0 16

Ječmena klica

369 46.6 7,6 28.6 284 7.3 227 775 - - - 1 - - 3 14

Zobeno brašno

353 65,0 5,0 12 53 3 130 390 431 2 0,12 0,55 0,12 - 0 3,2

Pšenično brašno

345 69,4 2.1 12,1 41 3.3 - 372 290 2 0,12 0,55 0.12 - 0 3,2

Kukuruzno brašno

359 76,1 2.6 7,8 6 1.8 84 189 300 0.7 - 0.5 0,16 - 0 -

Ječmeno brašno

353 72.3 2.0 11.5 28 2 37 - - - - 0.1 0.1 - 0 -

Rižino brašno

347 70 0.5 7.5 10 0,6 - - - - - 0,06 0,05 - 0 -

Zobene pahul|ice

347 64.4 5.8 13,9 54 4.3 148 404 340 2 - 0.4 0,14 0,58 0 2

Kukuruzno zrno

354 69,0 4,4 9.5 20 3 120 280 340 1 - 0.4 0,1 0,70 0 1,55

Kukuruzne pahuljice

375 84,6 0,4 8,1 10 1.3 17 56 160 660 - 0 0,04 0,1

 

-

Rižino zrno (neljušteno)

352 77,0 1,4 7.8 45 2 113 302 213 9 0 0,3 0,06 - 0 -

Zrno glazirane riže. sirovo

351 78,2 0,9 7.6 6 0,8 21 158 117 5 - 0,07 0,03 0,15 0 -

Zrno glazirane riže, kuhano

116 25,8 0,3 2.5 4 0,3 - 44 38 2 - 0,02 0,01 - 0 -

Rižine pahuljice

375 87,0 - 6,7 30 1,7 - - - - 0 0,33 0,07 - 0 -

Pecivo (kifle)

263 57,7 0,5 6,8 24 0,55 24 110 115 490 0 0,07 0.04 0,18 0 0,2

Bijeli pšenični kruh

262 57,0 0,7 6,9 22 0,8 27 100 108 493 0 0.07 0,05 0,18 0 0,2

Raženi kruh

241 51,0 1,0 7,0 24 2 39 150 150 - - 0,2 0,2 - 0 -

Ječmeni kruh

246 52.7 1,0 6,4 22 1,9 7 135 100 220 0 0,16 0.12 0.22 0 -

Crni kruh

257 49.0 2.6 9,3 46 1,2 - 133 150 430 0 0,15 0,1 - 0 -

Dvopek

361 72,5 3,0 8,5 40 - - 180 - - - - - - 0 -

Pšenični griz

353 76,0 0,8 10,3 17 1 - 88 112 1 0 0,09 0.04 - 0 -

Sirovo tijesto

370 76.5 1,4 12,8 22 1,5 35 165 80 5 0 0,09 0,06 - 0 -

Keksi

421 77,0 10.0 5,6

 

- - - - - - - - -

 

-

Slatkiši - kolači (prosječnu)

282 40.0 10.0 8,0 100 1.6 - - - - 0,03 0.16 0,22 -

 

-

Torta s jabukama

252 39.5 2.1 7 0.4 - 24 - - 0,1 0,03 0,02 - -

 

-

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Meso

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Goveđe meso polumasno

252 0.5 16.9 18,2 6 2.8 19 177 324 70 0,02 0,1 1,18 0,4 1 0,45

Goveđi but

191 12.5 19.5 11 2,9 - 180 400 68 - 0,08 0,17 0,5 -

 

-

Goveđi loj

771 0 85 1.5 - - - - - - 0,3 - - -

 

-

Govedina u konzervi

223 0 13.5 25,2 25 4,2 111 85 1300 0 0,02 0,2 - 0

 

-

Konjsko meso

110 0,9 2,3 21.4 12 2,7 20 175 150 20 - 0.06 0.11 - 2 -

Ovčje meso polumasno

2.37 0 18.7 17 10 2,5 24 170 300 80 0,03 0,2 0,21 0,3 1 -

Ovčji kotleti

348 0 32 14,6 9 2,5 - 154 345 90 - 0,13 0,18 0,33 - 0.7

Ovčja plećka

289 0 25 16 10 2,5 - 144 - - - - - -

 

-

Ovčji but

230 0 17,5 18 10 2,7 - 202 380 78 - 0,16 0.22 0,32

 

-

Ovčji loj

798 0 88 5,01 - - - - - - - - - -

 

-

Teleće meso polumasno

180 0 11,2 19,6 11 0,22 22 200 300 50 0.02 0,15 0.25 0,4 0 0,9

Teleća koljenica

185 0 12 19,1 11 2,9 - 206 320 48 - 0,18 0.28 -

 

-

Teleći kotleti

163 0 9,5 19,3 11 2,9 - 200 301 60 - 0,14 0.26 0,43 0 -

Janjeće meso

280 0 24 16 10 1.8 24 150 265 90 - 0,2 0.25 0,2 0 -

Janjeći kotleti

330 0 30 15 10 2 - 140 - - - 0,2 U 14 - 0 -

Svinjsko meso polumasno

291 0 25,2 16 y 2 4 20 180 320 76 0 0,8 0.19 0,5 2 -

Svinjski kare

330 0 30 15 9 2.4 - 1 50 - - 0 0,8 0,2 -

 

-

Svinjski kotleti

334 0 30,3 15,1 8 2,2 - 157 358 62 0 0,8 0,19 0,48 0 0,7

Svinjska pečenka

291 0 25.2 16 9 2,2 - 152 - - 0 0,9 0.19 - 0 -

Sirova dimljena šunka

385 0,3 35 17 10 2.5 20 136 248 2530 0 0,75 0,19 0,4 0 0.44

Polumasna slanina

622

 

65 9,1 13 0,8 15 108 225 1770 0 0.44 0,16 0.35 0 0,5

Svinjska jetrica

129 1,6 4,8 19,8 10 16 20 333 340 77 4.26 0,43 2,85 0,85 27 0,96

Svinjska mast

892 0 99 - 1 0.1 - 3 0,2 0,3 0 0 0 - 0 2

Kuhana mesnata slanina

575 1 53 23.5 19 3,1 - 265 395 24 30 0 0,48 0,3 - 0 -

Meso domaćeg zeca

154 0 8 20.4 18 2,4 - 210 - 40 0,01 0,04 0,18 0.6 0 -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Suhomesnati proizvodi

 

 

Minerali (mg) Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Pržene kobasice

320 0,8 24,6 23

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

- -

Pržene debrecinke

484 10,7 41 28 10 - - 150 - - - - - -

 

-

Hladetina

239 1 7 43

 

- - - - - - - - - - -

Kuhana slana šunka

264 0 20,6 19.5 9 2,7 - 92 348 876 0 0,54 0,26 - 0 -

Mortadela

265 0 21 19 - - - - - - - - - -

 

-

Jetrena pašteta

454 5 42 14 - - - - - - - - - -

 

-

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Divljač s dlakom

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Jelen

119 0.6 4 20 10 2 9 240 320 70 - - - - - -

Srna

118 0 3,6 21,4 19 5 29 183 330 70 0 0,37 0,28 - 0 -

Šumski zec

133 0 5 22

 

- - - - - 0,05 0,06 - -

 

-

Poljski zec

99 0.2 0.9 22,3 12 3.1 - 157 - - 0 0,09 0,19 -

 

-

Divlja svinja

104 0 -1 2 21

 

- - - - - - - - -

 

-

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Perad

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Domaća patka

322 0 28.5 16 15 1.8 15 188 285 85 - 0.1 0,24 - 8 -

Pačje meso bez masnoće

198 0 12.2 22 10 2 15 200 285 85 0,1 0.3 - 8

 

-

Pura

245 0,4 18,1 20,1 25 3,8 - 320 340 66 - 0,3 0,14 - 8 -

Guska

358 0 32,5 16,2 13 1,9 - 184 420 85 - 0,13 0,22 0,6

 

-

Gusja jetrica

180 5,5 10 17 10 - - 180 230 140 - 0,02 - - 0,9 -

Pile

145 0 6,8 20,8 12 1,8 35 200 356 80 0,01 0,1 0,2 0,5 2,5 0.25

Pileća jetrica

135 2,6 4 22.1 16 7,4 13 240 179 85 9,66 0,4 2,5 - 35 -

Kokoš

297 0 25 18 13 1,5 - 200 - - - 0.08 0,16 0 0 -

Pernata divljač

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Divlja patka

126 0,5 4 22

 

- - - - - - - - -

 

-

Fazan

108 0,5 2 22

 

- - - - - - - - -

 

-

Trčka

115 0.5 1,4 25 - - - - - - - - - -

 

-

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Morske ribe

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Sardina
(cijela u konzervi bez ulja)

207 1.2 11 25,7 386 2,7 - 586 397 505 0,08 0,02 0.17 0,28 0 -

Sardina (svježa)

174 0 10 21 288 1,2 - 490 - - 0,01 - 0,4 - 2,5 -

Oslić

86 0 2 17 54 1 20 180 274 89 - 0,08 0,01 - 1 -

Orada

77 0 1 17 53 0.9 - 350 - - - - - - - -

Barbu n

99 0 3 18 95 - 31 180 250 100 - - - - - -

Bakalar (svježi)

69 0 0,4 16,3 11 0.5 28 189 339 86 0 0,06 0.09 0,2 2 -

Sleđ (svježi)

239 0 18,8 17.3 57 1.1 26 240 317 118 0.04 0.06 0,24 0,45 0.5 -

Sleđ (marinirani)

204 1,1 1,4 18,3 30 0,9 9 150 285 1000 0,05 - 0,08 0,15 - -

Sled (dimljeni)

205 0 12,9 22,2 66 1.4 - 254 285 720 0,01 0,04 0,28 0,35 - -

Srdela

167 0,6 9 20 18 0,9 - 182 - - 0,15 0.06 0,5 - - -

Skuša

183 0 12 18,7 5 1 33 230 350 140 0.05 0,15 0,35 0.7 0 1.6

Raža

89 0 1 20 20 1 25 240 240 75 - - - - - -

List i iverak

65 0 0.5 14,9 30 0,8 31 195 330 70 0,01 0,22 0,21 0.25 - -

Tuna (svježa)

225 0 13 27 5 1.5 - - - - 0.3 0,05 0,11 - - -

Tuna u konzervi

284 0 20.9 23 8 7 1,2 - 294 343 360 0,3 0,05 0,06 0,25 0 -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Slatkovodne ribe

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Krkuša

63 0 1,5 12 - - - - - - - - - - - -

Jesetra

125 0 5 20 40 1,8 18 260 230 100 - - - - - -

Mladica

76 0 0,4 18 20 1,1 25 200 300 65 - 0,2 - - - -

Jegulja (svježa)

282 0 25,6 12,7 18 0,7 18 168 240 70 0,6 0,15 0.35 0,28 1.6 -

Jegulja (dimljena)

328 0,8 27,8 18,6 95 0.7 50 211 235 800 0,75 0,14 0.37 0,15 - -

Štuka

89 - 1.2 18,2 20 0,7 30 200 300 70 - 0.15 0,7 - - 0,2

Šaran

149 0 7.1 18,9 34 1 20 230 280 50 0,09 0,09 0.04 - - -

Crvenperka

112 0 4 19 - - - - - - - - - - - -

Grgeč

97 0 2,4 18,7 34 1 25 210 250 70 0,01 0,08 0,12 - - -

Losos (svježi)

202 0 13,6 19,9 24 0,8 30 270 390 50 0.07 0,17 0,17 0 98 1 -

Losos u konzervi

168 0 9.6 20,2 67 1.3 30 228 330 550 0,07 0,03 0,18 0.45 0 -

Pastrva

96 0 2,1 19,2 20 1 25 220 410 40 0,05 0,09 0.15 - - -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Školjke, rakovi i sl.

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Kuhana školjka

47 1 0,3 10 125 20 50 204 43 - - - - - - -

Riječni rak (svježi)

99 1,3 2,9 16,9 45 0,9 48 182 110 400 - 0,05 0,06 0,35 0 -

Riječni rak u konzervi

101 1,3 3 17 30 0,9 - 180 - 1000 - 0.05 0,15 - - -

Morski rak (kuhan)

96 0.3 2,2 18,7 200 2 40 300 260 1400 0,01 0,01 0.05 0.13 2 -

Morski rak u konzervi

85 0,3 0,9 18,7 60 1,8 - 152 220 1400 0,02 0,01 0,03 0.11 0 -

Puž

76 2 0,8 15 170 3,5 250 - - - - - - - 15 -

Žablji bataci

69 0 0.3 16,4 18 1,1 23 147 308 55 - 0,14 0,25 - 5 -

Jastog (svježi)

84 0,5 1,9 16,2 61 0,6 22 200 260 300 - 0,15 0,13 - 5 -

Jastog u konzervi

87 0,4 1.3 18,4 65 0,8 - 190 - - - 0.16 0,14 - 4 -

Korniača

66 4,8 1.2 9 94 5,6 42 142 198 290 0.1 0,18 0.23 0,11 0 -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Mlijeko

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Majčino mlijeko

76 7,7 4,5 1.1 34 0,05 3,5 14 11 17 0.06 0.04 0.04 0,02 5 0,24

Kravlje mlijeko, neobrano, nekuhano (svježe)

67 4,7 3,8 3,3 137 0,05 13 91 143 77 0.03 0,04 0.16 0,05 1 0,06

Kravlje mlijeko, obrano

35 5 0,1 3.5 130 0.1 14 95 200 65 - 0,04 0.16 0,05 1 -

Kravlje mlijeko kondenzirano, nezaslađeno

149 10.4 8,6 7.5 243 0,2 - 195 260 95 0,11 0,06 0,36 0,03 1,5 -

Kravlje mlijeko kondenzirano, zaslađeno

337 53,9 9,4 9,1 273 0.2 - 230 340 140 0,11 0,1 0,39 0,06 3 -

Kravlje mlijeko u prahu, punomasno zaslađeno

428 60 12 20 - - - - - - - - - - - -

Ovčje mlijeko

103 4,3 7 5,5 210 0,08 15 142 190 60 0,06 0,07 0,5 0.3 3 -

Kozje mlijeko

74 4.7 4.4 3,8 137 0,1 17 100 165 50 0,04 0.05 0,12 0.03 2 -

Kobil|e mlijeko

48 6 1,6 2,2 100 - 15 58 80 15 0,02 0.03 0.02 0.03 10 -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Fermentirana mlijeka, vrhnje i ostalo

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Kiselo vrhnje sa 35% masnoće

300 4 30,1 99 0,1 - 75 60 210 15 0.33 0,3 0.14 - 1 -

Mlaćenica

35 4 0.5 3 5 103 0,1 15 93 145 58 0,01 0,04 0,18 0,04 1 0,05

Tučeno slatko vrhnje

316 3.1 32.7 2.3 77 0.05 - 62 67 39 0.15 0,33 0.25 0,14 1 -

Kefir

44 2,7 2 3,8 - - - - - - - - - - - -

Jogurt

72 4.5 3.8 4.8 150 0.2 - 135 190 62 0.04 0,05 0.03 0,03 2 -

Svježi bijeli sir

118 4 7,5 8.5 160 - - 90 - - - 0,02 0.3 - 1,5 -

Maslac

735 0,7 81 0,6 16 0,19 1 16 23 10 0.99 0 0.01 0,15 - 2,6

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Fermentirani sirevi

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Brie

263 1.6 20,9 17 185 - - 190 - - - - - - - -

Camembert

305 2,9 23,9 19.4 268 0,5 18 186 125 1100 0,31 0,05 0,45 0,25 0 -

Kozji sir (prosječan)

320 15 20 20 190 - - 190 - - 0.04 0.03 0,6 - - -

Ementalac

407 2,5 31,8 27,7 1130 0,9 55 860 100 620 0,44 0,05 0,33 0.09 0,5 0,35

Nizozemski sir

353 3 25 39 780 - - 330 - - 0,5 - - - 0 -

Parmezan

392 2,5 25.5 38 1265 0,4 50 820 150 755 0,32 0,2 0,73 - 0 -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Jaja peradi

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Kokošje jaje cijelo od 48 g

76 0.3 5,5 6.2 30 1,4 6 105 69 66 0,17 0,06 0,17 0,13 0 1

Kokošje jaje cijelo od 100 g

162 0,6 11,5 12,8 54 2.7 11 208 138 130 0,34 0.12 0,34 0.26 0 2

Žumanjak kokošjeg jajeta od 100 g

362 0,6 32,4 16,8 145 7.6 18 580 120 60 0,98 0.3 0,5 0,24 0 -

Bjelanjak kokošjeg jajeta od 100 g

49 0,8 0,2 10,9 10 0.2 11 15 149 176 0 0,02 0.23 0.22 0,3 -

Kokošje jaje u prahu

580 2,3 42,7 - 191 9,3 40 750 417 487 1.34 0,35 1.23 0,08 0 -

Pačje iaje od 100 g

102 0.5 8 7 - - - - - - - - - - - -

Purje jaje od 100 g

172 1,7 12.5 13 - - - - - - - - - - - -

Gusje jaje od 100 g

175 0,3 136 14 - - - - - - - - - - - -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Povrće i prerađevine od povrća

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Češnjak (glavica)

138 28.1 0.15 6 38 1.4 36 134 515 32 0 0,2 0,08 - 14 -

Morska alga (suha)

239 42 2.5 12 4000 600 2500 1000 7500 5000 - - - - - -

Artičok (jestivi dio)

34 5.6 0.15 2,4 45 1.5 - 94 430 43 0.06 0,13 0,02 - 7 -

Plavi patlidžan (sirovi)

22 2.9 0.3 1.9 18 0.9 - 43 104 355 0,18 0,06 0.09 0.3 15 -

Blitva

27 5,1 0.2 1,2 13 0.45 11 26 205 3 0.01 0.4 0,05 - 5 -

Cikla (sirova)

33 5.6 0.4 1,6 110 0.3 65 29 550 145 2 0,03 0,09 - 34 -

Cikla (kuhana)

41 8.4 0,15 1,5 29 1 23 43 300 77 0,01 0.03 0,04 0.05 10 0.2

Mrkva (sirova)

42 8.5 0,15 1,5 23 0.8 - 31 - 48 - 0,02 0,05 - 6 -

Mrkva (kuhana)

41 8.5 0,2 1.1 39 0.8 18 37 305 50 - 0.06 0,06 0,12 8 0.45

Mrkva (kuhana, u konzervi)

31 6 U 5 0,6 26 0.6 5 25 110 280 5 0,03 0,02 0.04 3 -

Celer (sirovi)

21 3.4 0.2 1,3 55 0.5 25 40 291 98 - 0,05 0,04 - 7 2.6

Celer (kuhani, u konzervi)

22 3.7 0,2 1.3 47 0.5 - 40 - - - 0.04 0,04 - 4 -

Gljive uzgajane, svježe

29 4.4 0.24 - 12 1 13 120 460 6 0 0,21 0.44 0.05 4 0.83

Gljive uzgajane (u konzervi)

22 3 0.2 2 7 0.6 - 90 - - - 0,02 0.25 - 2 -

Vrganji

39 5.6 0.4 2,8 9 1 - 15 - 6 0 0.03 0,37 - 2.5 0.63

Gljiva lisičarka

22 2.8 0.5 1,5 8 - - 44 507 3 0 0.02 0.23 - 6 0.06

Kupus (snovi)

27 4.8 0.2 1,4 55 0.5 25 32 260 13 0,02 0.05 0,04 0.15 50 0.7

Kelj pupčar (sirovi)

54 7,8 0.6 4,3 29 1.3 25 69 420 11 0,12 0.09 0.16 0.13 80 2.5

Kelj pupčar (kuhani)

38 5,7 0,2 3.3 120 1.3 - - - - - - - - 1 0.8

Zelje

35 3.9 0.2 1,1 36 0.5 - 18 140 650 0,01 0.03 0,06 - 16 -

Cvjetača (sirova)

30 4.5 0.2 2,4 22 1.1 12 72 350 20 0,03 0.13 0,11 0.2 72 -

Cvjetača (kuhana)

32 4.2 0.2 3,3 130 1.3 24 76 400 15 0,45 0.1 0,21 0.17 118 -

Luk vlasac (sirovi;

33 6 0.2 1,7 44 0.5 18 31 284 18 0,02 0.08 0.05 0.15 60 0,2

Bundeva

33 6.6 0.2 1 78 0.9 32 28 190 5 1,74 0.09 0.11 - 30 -

Krastavac

31 6 0.2 1,3 21 0.8 10 30 400 3 - 0,05 0.05 0.11 10 -

Špinat (sirovi)

13 2.2 0.1 0,7 10 3.1 9 21 140 8 0,09 0.04 0,05 0.04 8 -

Špinat (kuhani)

24 2.9 0 3 2.3 94 3.5 56 55 580 80 2,83 0,16 0,27 0.2 50 -

Grah bijeli

25 3 0.4 2,3 80 1.6 - 33 260 320 2,04 0,02 0,1 0.06 14 -

Mahune zelene, sirove

331 58,8 1,6 20,2 122 6.4 140 415 1160 20 0,2 0.58 0,2 0.28 2 4

Mahune zelene
(kuhane, u konzervi)

39 6,7 0,2 2,4 44 1 26 44 258 2 0.19 0.07 0,11 0.16 19 2,5

Zelena salata

23 4.2 0.1 1,2 32 1.7 16 23 120 236 0,15 0.04 0,05 0.4 5 -

Leca (suha)

18 2.6 0,2 1.3 26 0.6 12 28 220 14 0.16 0,07 0,1 0.14 9 0,6

Kukuruz (sirovi)

21 2.6 0.3 1.8 30 - 13 49 421 4 2 0.06 0,08 0.2 18 -

Dinja

340 82 0,6 1.5 12 1 - 12 - - - 0.16 0,25 - - -

Rotkvica (sirova)

21 3.9 0.1 1.1 37 1.1 14 31 270 15 0,01 0.06 0.03 0,1 21 -

Bijela repa, korijen (sirova)

26 5.3 0.2 0,7 13 0.3 15 15 190 0 3 0,18 0.03 0,05 0,03 8 -

Crveni luk (sirovi)

33 6,5 0,2 1,1 50 0.5 9 34 255 49 0 0,05 0,07 0,11 28 0.02

Crveni luk (suhi)

47 9,8 0,2 1.4 32 0,5 12 44 155 9 0,02 0.04 0,06 0,1 20 0.26

Crveni mladi luk

355 75.4 1,1 10,8 158 3.3 - 253 - - 0,04 0.25 0.18 - 36 -

Slatki krumpir (sirovi)

25 2,6 0,5 2,6 40 - 45 44 400 20 - 0.08 - - 120 -

Peršin (sirovi)

116 26 0,5 1,8 34 0.8 19 55 460 9 2.31 0,09 0.05 0.32 22 4

Peršin (suhi)

55 7.6 1 3,7 195 7.7 41 82 840 29 2,47 0.11 0.29 0.2 197 -

Paprika crvena

- - - - 1385 15 - 380 - - - - 0 4 0.12 40 -

Paprika zelena

93 15 2,5 2,5 35 0.7 - - - - - 0,08 0,08 - 100 -

Poriluk (sirovi)

48 7.5 0,7 2.7 170 3,1 35 60 438 76 - 0.19 0,14 - 30 -

Grah (suhi)

43 7,9 0,3 2 60 1 18 50 300 28 0.02 0,06 0.04 - 19 -

Grašak (kuhani, u konzervi)

66 11,7 0,4 3,7 24 1.8 25 67 201 260 0,2 0.11 0,1 0.05 12 0.4

Krumpir (sirovi)

85 18,9 0,1 2 14 0,9 28 58 450 4 0.01 0.11 0,04 0,2 30 0,06

Krumpir (pečen u pećnici)

97 22 0,1 2 13 0.7 - 58 - - - 0,1 0,05 0,15 10 -

Krumpir (kuhani, oljušten)

85 19 0,1 2 11 0,6 - 56 - - - 0.09 0.03 - 10 -

Krumpir (prženi)

399 52 19 5 30 1.6 - 150 - - 1.02 0,2 0.09 - 11 -

Krumpir (čips)

557 49 37,1 6.7 30 1.9 48 152 620 340 0.02 0.18 0.11 - 11 -

Hren (sirovi)

70 13,6 0,3 3 108 2 35 70 530 15 0.01 0,06 0.11 0.18 100 -

Soja. klica

57 5 1,4 6 50 1.2 - 65 - - - 0,23 0,2 - 10 -

Soja. cijele sjemenke sušene

423 29,9 18,1 35 254 8 238 583 1865 4 0.03 1 0,36 0.57 0 8,5

Soja, sjemenke fermentirane

154 1,1 9 17 100 3.9 - - - - - 0,09 0,2 0 0 0

Rajčica (sirova)

22 3,7 0,3 1 11 0.6 11 27 274 3 0.33 0,08 0,04 0,15 30 0,27

Rajčica (kuhana, u konzervi)

22 3,9 0,2 1 11 0.6 11 27 130 130 0.32 0,05 0,03 0.07 15 -

Pire od rajčice u konzervi

43 8 0,5 1.6 35 1.1 - 36 1160 590 0,36 0.09 0,06 0.18 10 -

Sok od rajčice, posoljen

21 3,8 0.2 1 7 0.4 9 15 250 230 0.32 0.05 0,03 0.19 16 -

Rajčica (suha)

376 76 3.2 10.8 120 4.5 - 29 - - - 0.6 0,4 1,15 100 -

Suncokret, sjemenka

575 20 43 27 - - - - - - - - - - - -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Voće i prerađevine od voća

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Marelica (svježa)

50 11,2 0,2 0,8 126 1 14 23 370 0.8 0,84 0.04 0,09 0,7 8 -

Marelica (suha)

277 63,4 0,4 4,6 83 3,5 62 119 1650 18 2.23 0.01 0.16 - 10 -

Marelica, kompot, u konzervi

88 21 0,1 0.6 9 0.6 7 15 250 2 0,41 0,02 0,02 0,05 4 -

Borovnica (svježa)

35 705 0,4 0,2 14 0.7 7 11 80 1 0,01 0.02 0.02 - 14 -

Borovnica, kompot u konzervi

126 30 0,5 0,3 12 0.5 5 9 40 2 0,01 0.01 0.02 - 4 -

Badem (suhi)

634 17 54 20 254 4.4 253 473 745 0 0,02 0.25 0,67 0.1 0 15

Ananas (svježi)

51 11.9 0.2 0,4 14 0.5 14 11 230 1 0,04 0.08 0,03 0,8 26 -

Ananas (sok u konzervi)

51 12 0,1 0.3 15 0.4 13 8 140 1.2 0,03 0.05 0.02 0.1 12 -

Kikiriki (suhi)

547 23,6 40 23 68 2.3 - 420 - - - - - - -

Kikiriki (prženi)

596 22,6 44,2 26,9 74 1.9 178 393        690 3 0,11 0.3 0,13 0.3 0 -

Kompot od raznog voća,
u konzervi

78 18,2 0,3 0,4 9 0,4 8 12 160 5 0,05 0,01 0,01 - 2 -

Dunja (svježa)

44 9,8 0,3 0,4 14 0,4 6 19 203 3 0,01 0,03 0.02 - 15 -

Datulja (svježa)

307 73 0,6 2,2 71 2,1 63 50 650 1 0,02 0,09 0,05 0,1 0 -

Datulja, suha u šećeru

316 75,4 0,6 2,2 72 2.1 65 60 790 1 0,02 0,09 0.1 0,1 0 -

Smokva (svježa)

74 16,6 0,3 1,1 46 1,2 21 31 238 3 0,02 0.08 0,07 0,13 3 -

Smokva (suha)

276 62.3 1,1 4,1 178 3.5 77 116 882 26 0.03 0.16 0,12 0,32 0 -

Jagoda (svježa)

36 7 0,5 0,7 29 0.08 12 27 148 2 0,02 0,03 0,06 0,04 60 -

Jagoda, kompot u konzervi

113 27,3 0,2 0.5 - - - - - 1 - - - - - -

Jagoda (džem)

276 68 0.1 0,6 - - - - - - - - - - - -

Malina (svježa)

44 8.6 0,5 1,1 45 0.9 22 34 184 3 0,05 0,03 0,07 0,09 20 -

Malina, džem u konzervi

119 28 0,5 0,6 - - 13 - 92 1 - - - - - -

Malina (svježi sok)

40 9.5 0 0.3 29 0,9 18 14 140 6 0.04 0,02 - - 20 -

Mogranj, pitomi šipak (svježi)

32 / 4 0 1 0,3 11 0,6 - 100 - - - 0.02 0,02 - 4 -

Ribizli, crveni i bijeli

48 9,8 0.4 1.1 36 0,8 15 33 278 2 0,04 0.06 0,02 0,05 36 -

Ogrozd (svježi)

33 6,4 0.4 0.9 32 0,5 9 31 200 2 0,09 0.1 0,03 0.02 28 -

Lješnjak (suhi)

657 14.8 60,5 13.3 225 4,5 150 310 610 3 0,03 0.55 0,35 - 4 -

Orah (suhi)

667 14,3 62.2 15 82 2,1 134 390 525 4 0,01 0,4 0,17 1 3 -

Maslina zelena (svježa)

216 8 20 0.8 105 2 2 15 1525 128 0,09 0,03 0,08 - - -

Maslina crna (svježa)

156 3,5 15 1.6 85 1,6 - 18 - - 0,09 - - - - -

Maslina (posoljena)

132 3,9 12,3 1.2 74 1,6 17 17 73 2400 0,09 0,03 0,07 0,02 0 -

Naranča (svježa)

45 9,8 0,2 1 31 0,43 10 26 180 1 0,06 0.09 0,03 0,03 6C 0,23

Naranča (svieži sok)

49 11,4 0,1 0.6 19 0.3 10 16 - - - - - - 15 -

Grejpfrut (svježi)

41 9,2 0,2 0.6 19 0,3 11 18 194 2 0 0,06 0,04 0,02 40 0,25

Grejpfrut (svježi sok)

41 9,5 0,1 0,5 9 0,3 8 13 140 2 0 0.04 0.02 0,01 45 -

Grejpfrut, kompot u kriškama,
u konzervi

79 18,8 0,1 0,6 13 0,3 - 14 - 2 0 0.03 0,02 - 30 -

Grejpfrut, sok u konzervi

43 9,8 0,1 0.5 12 0.5 - 12 - - - 0,02 0.01 - 33 -

Breskva (svježa)

50 11,6 0,1 0,6 8 0,5 11 22 195 1 0,27 0,03 0,05 0,02 8 -

Kruška (svježa)

62 14 0,4 0,5 13 0.4 8 17 130 3 0,01 0,02 0.04 0,02 5 -

Kruška, kompot u konzervi

73 17,6 0.1 0,3 6 0,2 6 9 50 2 0 0,01 0.02 0 2 0

Kruška (suha)

268 62,5 1,2 1,7 40 1.8 30 40 580 13 - - - - - -

Jabuka (svježa)

57 13 0.4 0,3 6 0.35 5 10 118 1 0,03 0,04 0,02 0,09 9 0.72

Jabuka, ušećerena u konzervi

53 13 0 0,1 6 0,5   | 10 100 2 - 0.02 0,03 0,03 3 -

Šljiva (svježa)

50 11,2 0,2 0,8 16 0,5 10 20 210 25 0,11 0,08 0,05 5 - -

Šljiva ušećerena u konzervi

84 20,3 0,1 0,4 8 1,1 - 12 110 18 0,07 0,03 0.03 0,03 1 -

Grožđe (svježe)

77 16,6 0,7 0,9 19 0,45 9 21 224 2 0,03 0,05 0.02 0,09 5 -

Grožđe (svježi sok)

74 18,1 0 0,4 10 0,3 7 10 114 1 - 0,04 0,05 0,05 3 -

Grožđe (suho)

268 69,7 0,9 2,6 60 3.3 39 137 725 27 0.02 0,15 0,08 0,3 - -

Rabarbara (svježa)

29 3.8 0,1 0,5 51 0,5 16 25 280 2 - 0.02 - - 15 -

Marmelada od rabarbare

147 36 0.1 0.4 41 0,4 - 20 - - - 0.1 - - 6 -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Masne tvari

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Maslac, neposoljen (svježi)

735 0.7 81 0,6 16 0,19 1 16 23 10 0,99 0 0,01 0.15 0 2,6

Kakao - maslac

886 0 98 1 - - - - - - - - - - - -

Životinjske masti
(prosječna vrijednost goveđe,
ovčje i svinjske masti)

821 0 90.7 1 - - - - - - - - - - - -

Biljno ulje (prosječno)

900 0 99.9 0 - - - - - - - - - - - -

Maslinovo ulje

900 0 99.9 0 0,5 0,08 - - - 0,1 0 0 - 0 - -

Margarin (prosječno)

754 0,4 83.5 0 - 0,08 - - - 0,1 0 0 0 - 0 -

Majoneza (kupovna)

408 13 39,5 0 12 0 - - - - 0,06 0 0 - 0 -

Majoneza (domaća)

729 3 79 1,5 20 1 - - 40 650 0,06 0,04 0,05 - 0 -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Šećeri i derivati

 

 

Minerali (mg)

Vitamini (mg)

Namirnice

Kalorija

UH(g)

M(g)

P(g)

Kalcij

Željezo

Magnezij

Fosfor

Kalij

Natrij

A

B1

B2

B6

C

E

Bomboni (prosječno)

381 94 0,1 0,8 - - - - - - - - - - - -

Kakao u prahu

484 39 27,3 20,4 107 12,3 410 705 1600 55 0,01 0.11 0.25 - 0 -

Karamele

428 77,8 11,8 2,5 126 2.3 - 90 - - 0,05 0,02 0,14 - - -

Čokolada za mješanje

526 62,1 29,9 2 63 2,8 107 287 362 19 0,01 0,03 0.15 - 0 -

Mliječna čokolada

550 55,6 33,7 6 216 4 58 283 419 86 0,05 0,1 0.38 - 0 -

Džemovi (prosječno)

284 70,1 0,2 0,3 15 0,2 10 12 112 14 0.01 0,2 0.02 - 0,4 -

Želei (prosječno)

261 65 0 0,2 10 0,2 - 10 - - - 0,2 0.02 - - -

Melasa

249 60 0,1 2 262 6,4 80 60 1350 40 - 0,04 0 08 0,27 0 -

Prirodni pčelinji med

312 77,2 0,1 0,4 5 0,7 5 16 15 5 0 0   0,05 0,03 3 -

Sirupi

296 74 0 0 45 4 - 16 4 65 0 0 0.01 - 0 -

Nerafinirani šećer

384 96 0 0 76 2,6 - 37 230 24 0 0 0 0 0 0

Bijeli rafinirani šećer

398 99,5 0 0 20 0,04 0 0 0 0,3 - - - - - -

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice

Komentari

Molimo vas da ne komentirate niti postavljate pitanja nevezana uz članak.
Ukoliko želite raspravljat o ovoj temi posjetite forum.
veki
Komentar: 71
Comment

odgovor za Tomislava, masa


Odgovor #69 u : Mon June 15, 2015, 09:37:30

Jako je teško odrediti za svakog pojedinca koliko je potrebno hrane i kakve hrane unijeti, na dnevnoj ili tjednoj bazi. Izračunaj si BMI i nadodaj ovisno o željenom cilju kcal gore. Jako je važan trening, jer džabe hrana ako si mlohav u teretani. Umjerene težine, puno ponavljanja, eksplozivna pumpa i mišić če počet rasti, mjenjati treninge svaki 2. tjedan da se tijelo ne navikne na rutinu.

veki
Komentar: 71
Comment

Tablica


Odgovor #68 u : Mon June 15, 2015, 09:30:57

Tablica nije korektno ispisana, jako puno vrijednosti su krivo napisane. Svaka specifikacija na proizvodu mora biti korektna, plus minus neka mala vrijednost. Ova tablica je samo orijentativna

ivan
Komentar: 71
Comment

help!


Odgovor #67 u : Thu December 18, 2014, 05:00:07

ako mi neko moze reci sta bi moglo navecer zamijenit posni sir, a da su sporosagorjevajuci proteini?

Marko
Komentar: 71
Comment

keepitfit


Odgovor #66 u : Thu August 21, 2014, 19:38:07

Ja koristim keepitfit.net, tamo mogu sve namirnice da se ubace u dnevnik i on ti sam sracuna koliko kalorija si uneo, ima i za potrosnju kalorija!

Anonimac/ka
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #65 u : Wed June 18, 2014, 16:13:37

kefir nema minerala niti vitamina!?

Anonimac/ka
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #64 u : Mon June 09, 2014, 13:11:43

ne nego 100g žumanjca ima 362 kcal u cijelom jajetu nemaš 100g žumanjca, a mene zanima kak tu piše da leća ima samo 1,2 g proteina a na omotu kaj sa kupio u konzumu piše da u 100 g ima 25 g proteina i 54 g UH , mislim na zelenu leću onu mahunarku

komentator
Komentar: 71
Comment

GI indeks


Odgovor #63 u : Sun June 01, 2014, 10:32:02

http://www.health.harvard.edu/newsweek/Glycemic_index_and_glycemic_load_for_100_foods.htm

http://care.diabetesjournals.org/content/31/12/2281/suppl/DC1

komentator
Komentar: 71
Comment

GI indeks


Odgovor #62 u : Sun June 01, 2014, 10:20:35

Bilo bi super kad bi još dodali Glikemijski indeks za svaku od namirnica. Inače svaka čast na trudu, tablice su odlične.

Domagoj
Komentar: 71
Comment

Povećanje mase


Odgovor #61 u : Fri May 09, 2014, 15:15:51

Zanima me kako bi mi trebao izgledati pravilan tjedni program prehrane, i da li je bolje imati tri veća količinska obroka, ili duplo više u manjim količinima, da bih lakše dobio na masi?

ana
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #60 u : Fri April 04, 2014, 19:55:38

Bok,mene bi zanimalo gdje bi se mogle kupiti ove suhe alge koje imaju toliko puno željeza?

Anonimac/ka
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #59 u : Sat March 15, 2014, 13:55:03

Svaka Vam cast! Hvala

Anonimac/ka
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #58 u : Thu December 12, 2013, 01:53:09

Ovčji loj ima 5,01 g proteina,
a ne 501 g

Anonimac/ka
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #57 u : Tue October 29, 2013, 10:21:34

jel moze novi link za pdf format koji je pregledniji za isprintat?

damir
Komentar: 71
Comment

tablica nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #56 u : Mon October 14, 2013, 16:00:19

hvala puno autoru ovih tablica, znam da je potrebno puno vremena da se takvo nešto napravi , a onda nesebično podijeli,
jer sam se bavio pa i još uvijek suštinomo hrane

Stipe
Komentar: 71
Comment

hvalaaa


Odgovor #55 u : Wed October 09, 2013, 12:46:06

Svaka čast na trudu i dizajnu stranice i ovim bitnim informacijama koje su potrebne nama koji NEsmimo koristiti wei proteine kao dodatak prehrani pa se moramo bazirat na prirodne stvari :)

dizajner
Komentar: 1
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #54 u : Fri April 05, 2013, 10:24:34

M = Masti, P = Proteini, UH = Ugljikohidrati

ayLedna
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #53 u : Thu April 04, 2013, 21:47:41

izvinjavam se ali sta bi trebalo da znaci M(g) i P(g) ? hvala unaprijed

Marko
Komentar: 71
Comment

Link koji radi


Odgovor #52 u : Tue March 05, 2013, 18:15:12

Link koji radi.

https://mega.co.nz/#!uZ8EELbC!F4TWjlRT7rsZ1ef1bnhdqkYXK1ZY97xAZbWZrmvrxyY

Marko
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #51 u : Tue March 05, 2013, 18:09:19

Ako ikome treba ista ova tablica. samo puno preglednija (kod ispisa također) i sortirana, evo linka https://mega.co.nz/#!WYNxSYYD!Idh4pRLgg4K6HS8oKxr2K2Y5tjlP8saYpKZNSlcjKlM

Zasluge pripadaju onome tko je sastavio ovaj članak, ja sam ga samo malo preuredio za pregledniji ispis.

Marko
Komentar: 71
Comment

Re: Tablični prikaz nutritivnih vrijednosti hrane


Odgovor #50 u : Thu February 21, 2013, 11:54:54

Jedna stvar što se tiće ispisa ovog članka - predložak koji se printa je loš, potrebno je promijeniti boju konkretnih vrijednosti sastava namirnica jer se ništa (čitaj jako slabo) ne vidi.

Prikazani komentari 1 do 20 od 69 | Slijedeća | Zadnja

Napiši komentar

  • Obavezna polja označena su sa *.