http://blog.bbmd-inc.com/?q=usa.casino.pt usa.casino.pt
casinos online us players for real money
http://www.ecleanmag.com/wp-query.php?q=online-casino-real-money-paypal online casino real money paypal
basic rules to play blackjack
omni casino promotions
online roulette betting strategy
uk players online roulette real money
Hrvatski pravopis
Pokazuje rezultate 1 do 22 od 22

Tema: Hrvatski pravopis

 1. #1
  Vježbač Guru BlackdoG avatar
  Pristupio/la
  Jan 2010
  Lokacija
  Zabok
  Godine
  32
  Poruke
  606
  Points
  15,162
  Level
  1
  Points: 15,162, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 1.1%
  Achievements:
  Veteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 1
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Hrvatski pravopis

  Jako me smeta nepoznavanje pravopisa, posebice č/ć, a vidim ovdje na forumu ima puno korisnika koji, recimo to tako, malo teže barataju navedenim. Ovdje postam nekoliko pravila. (nije mi cilj nekog uvrijediti i sl.!)

  Uživajte

  __________________________________________________ __

  __________________________________________________ __

  Veliko i malo slovo

  1. Sve riječi imena ili naziva pišu se velikim slovom (osim veznika i prijedloga)
  a) ime kontinenta
  Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika
  b) ime države
  Republika Hrvatska, Republika Bosna i Hercegovina, Republika Svetog Marka
  c) ime naseljena mjesta
  Sveti Petar u Šumi, Staro Petrovo Selo, Slavonski Brod
  d) imena, prezimena, nadimci
  Antun Branko Šimić, Marin Držić Vidra

  I) imena božanstava, svetaca, mitoloških bića te opće imenice koje zamjenjuju imena Boga, Isusa, Djevice Marije
  Bog, Isus, Alah, Majka Božja Bistrička, Sveo Trojstvo: Otac, Sin i Duh Sveti
  II) kad je atribut koji dolazi uz osobno ime toliko srastao s imenom da čini njegov nedjeljivi dio, piše se velikim slovom
  Krešimir Četvrti, Karlo Veliki
  III) imena naroda, stanovnika zemljopisnih područja, gradova, sela
  Hrvati, Slavonci, Zadrani, Brdovčani
  IV) riječi iz počasti
  Vaša Svetosti, Vaša Uzoritosti, Vaša Ekselencijo

  2. Velikim slovom piše se samo prva riječ višečlanog naziva (osim ako se u nazivu već nalazi vlastito ime) te jedina riječ
  a) imena ulica, trgova, gradskih četvrti
  Ulica neznane junakinje, Trg kralja Tomislava, Šestinski dol
  b) imena zemljopisnih područja
  Hrvatsko zagorje, Hrvatsko primorje
  c) imena planina, dolina, vulkana, pustinja
  Zagrebača gora, Logarska dolina, Etna, Libijska pustinja
  d) imena otoka, poluotoka, zaljeva, jezera, voda, toplica
  Dugi otok, Pelješac, Vransko jezero
  e) imena nebeskih tijela
  Veliki medvjed, Mali medvjed, Kumova slama
  f) imena građevina i mostova
  Kineski zid, Maslenički most
  g) imena ustanova i poduzeća
  Zagrebački velesajam, Hrvatski telekom, Filozofski fakultet
  h) imena županija
  Zagrebačka županija, Primorsko-goranska županija
  i) imena društava, knjiga, časopisa, novina, zakona
  Društvo hrvatskih planinara, Zločin i kazna, Meridijani
  j) imena jasno određenih povijesnih događaja
  Prvi svjetski rat, Seljačka buna
  k) latinska imena biljaka i životinja
  Viola odorata
  l) imena vjerskih blagdana i državnih praznika
  Svi sveti, Nova godina
  m) zaštićena imena proizvoda
  Ožujsko pivo, Jamnička kiselica
  n) pridjevi na -ov, -ev, -in izvedeni od osobnih imena i imena naroda
  Marijev, Markov, Hrvatov, Hrvatičin
  nj) riječi iz počasti
  Zahvaljujemo Vam (kad se obraćamo određenoj osobi)

  3. Sve riječi (ili jedina riječ) imena ili naziva pišu se malim slovom
  a) pridjevi na -čki, -ćki, -ški, -ski
  zagrebački, gospićki, matoševski
  b) titule i političke funkcije
  inžinjer Marić, profesor Matić
  c) pridjevi od imena blagdana
  uskrsni, božićni, novogodišnji
  d) ime nakon rednog broja
  II. gimnazija
  e) nazivi vjera i vjerski redovi
  kršćanstvo, islam, franjevci
  f) imena pasmina
  bernardinac
  g) nazivi književnih razdoblja te povijesnih događaja u općenitom smislu
  reformacija, protureformacija, humanizam, renesansa
  Glasovi Č/Ć

  Č

  - dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom k (jak – jači; junak – junačina) – iznimke od ovoga pravila riječi plješćem, pritišćem, liješće, stišćem, triješće, briješće
  - dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom c (stric, striče; ptica, ptičji)
  - dolazi u slovenskim, ruskim, slovačkim, češkim, bugarskim prezimenima (Župančič, Nikolajevič, Miletič)
  - dolazi u sufiksima -ač, -ačica koji znače vršitelja radnje i predmet (kupač, kupačica, rovokopač)
  -čad (momčad, paščad)
  -čanin (Siščanin, Zagrepčanin)
  -čica (cjevčica, klupčica, grančica)
  -ičak (krajičak, grmičak)
  -čina (momčina, herojčina)
  -če (momče, mače, siroče)
  -ič (vodič, gonič, ribič)
  -ača (cvjetača, jabukovača)
  - dolazi u riječima kojima postanak nije vidljiv (čist, večera, sendvič, ključ, Beč)

  Ć

  - dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom t (kretati – krećem; mladost – mladošću)
  - dolazi u sufiksima
  -ći (infinitiv i glagolski prilog sadašnj) – ići, radeći
  -ić (mladić, autić, pužić)
  -aći (spavaći, brijaći, jahaći)
  -eći (srneći, jareći)
  -oća (jasnoća, čistoća)
  - dolazi u riječima kojima postanak nije vidljiv (ćud, sinoć, kći, kuća)

  - mogu doći č ili ć u riječima
  boleščurina, koščurina, maščurina, jednoč, nekoč, teklič, Medveščak, Peščenica
  bolešćurina, košćurina, mašćurina, jednoć, nekoć, teklić, Medvešćak, Pešćenica
  Glasovi DŽ/Đ  - dolazi u riječima prema osnovnom č (učiti – udžbenik; svjedočiti – svjedodžba)
  - dolazi u riječima stranoga podrijetla (džamija, džez, pidžama)
  - dolazi u sufiksu -džija (ćevabdžija, buregdžija)

  Đ

  - dolazi prema osnovnom d (grad – građanin; mlad – mlađahan)
  - dolazi u riječima kojima postanak nije vidljiv (đurđica, lađa, međa, riđ)
  Promjena IJE/JE/E/I

  1. Duljenje kratkoga sloga ili -je > -ije
  a) u nesvršenim glagolima i glagolskim imenicama tvorenim od svršenih glagola koji imaju -je, osim ako svršeni glagol u osnovi nema riječ mjera, mjesto ili sjesti (dospijevati, dospijevanje, razumijevati, razumijevanje, odmjeravati, odmjeravanje)
  b) u glagolima letjeti, leći, liti i njihovim složenicama te u glagolima sa -zreti prema osnovnom e, i dolazi ije (dolijetati, dolijetanje, dozrijevati, dozrijevanje)
  c) u tvorbi imenica od glagola s predmetkom pre- u nekim imenicama dolazi pre-, u drugima prije- (prelaziti – prijelaz, prepisati – prijepis, prekriti – prekrivanje)

  2. Kraćenje dugoga sloga ili -ije > -je
  a) ispred naglašenog sloga uvijek dolazi kratki slog (ljepota, sljepoća)
  b) u komparativu i supelativu pridjeva (ljepši – najljepši; bjelji – najbljelji)
  c) u imenicama srednjeg roda koje proširuju osnovu (tijelo – tjelesa; dijete – djeteta)
  d) u imenicama sa sufiksima -ara (mljekara), -ba (primjedba), -ić (djetlić), -čić (korjenčić), -ina (svjetlina), -telj (djelitelj)
  e) u pridjevima na -an (zvjezdan), -ast (bjelkast), -it (rječit), -iv (rješiv), -ljiv (ljepljiv)

  - ukoliko se korijenski slog krati, a ispred jer r, može ostati -je/-e, odnosno R + JE > RJE/RE, npr. brijeg > brjegovi – bregovi, crijep > crjepina – crepina
  - iznimka – u proširenoj osnovi imenice vrijeme i njezinih složenica ostaje e (vrijeme – vremena – vremenu)
  Pravopisni znakovi

  - kazuju nam kako što treba razumjeti i čitati

  Točka
  - točka se stavlja iza nekih kratica (str. 23., inž. Marić, prof.)
  - piše se iza rednog broja bez obzira na to piše li se on arapskom ili rimskom znamenkom (6. mjesec, VI. mjesec)
  - iza rednog broja dolazi točka bez obzira na to što iza nje dolazi još neki pravopisni znak (str. 23., 26., 28.)

  Zarez
  - upotrebljava se da bi se desetina razlikovala od cijeloga broja (7,6)
  - ako u velikim brojevima tisuće od stotina nisu odvojene bjelinama, odvajaju se točkom, a milijuni se od tisuća odvajaju zarezom (21,231.456)
  - u novčanom poslovanju zarez pišemo da bismo kune odvojili od lipa (1234,56 – tisuću dvjesto trideset četiri kune i pdeset šest lipa)

  Crtica
  - kao pravopisni znak služi za označavanje stanke (veće od one koja je izražena zarezom)
  - zamjenjuje prijedlog do (Radno vrijeme 9 – 17 sati)
  - piše se kad se želi označiti udaljenost između svaju mjesta (Zagreb – Split)

  Spojnica
  - pravopisni znak kojim se spajaju riječi koje se ne pišu posve sastavljeni ili rastavljeno
  - označava rastavljanje riječi na slogove i glasove (m-o-r-e; mo-re)
  - piše se u svim polusloženicama (spomen-ploča)
  - piše se između dvaju korelativnih priloga (danas-sutra, više-manje)
  - piše se kod sklanjanja sastavljenjih kratica (djelatnik HŽ-a)
  - piše se u polusloženicama kad je prvi dio slovo ili brojka (C- vitamini, 10-godišnjica)

  Dvotočje
  - znači omjer, piše se s bjelinama ispred i iza znaka, a čita se “prema” (1 : 1)

  Izostavnik ili apostrof

  - piše se umjesto izostavljenog slova (Stan’ tamo!)
  Rečenični znakovi

  - zovu se i razgodci (razgoci) ili interpunkcija, a služe za rastavljanje teksta na rečenice

  Točka
  - stavlja se na kraju izjavne rečenice (Nisam to razumio.)
  - ako naslov ili podnaslov pišemo u istom redu s tekstom, iza naslova i podnaslova stavlja se točka (Rečenični znakovi. Rečenični se znakovi zovu i razgodcima ili interpunkcijom.)
  - pišemo je u bibliografskim jedinicama (Težak – Babić. Gramatika hrvatskoga jezika. Šk. Zagreb. 2002.)

  Upitnik
  - piše se na kraju upitnih rečenica (Idemo li na izlet?)
  - označava znak šutnje u razgovoru ( – Idemo na izlet? – ?)
  - stavljamo ga ukoliko sumnjamo u neki podatak ili dio rečenice koji smo citirali (“Upitnik nije (?) rečenični znak.”)
  - ukoliko se pitanje postavlja jednim dijelom rečenice, pišemo upitnik, a rečenicu nastavljamo malim slovom (Bila sam jučer u gradu, a zašto baš jučer?, no nisam obavila ono što sam trebala.)

  Uskličnik
  - pišemo ga na kraju uskličnih rečenica (Odlično!)
  - možemo ga pisati iza oslovljavanja na početku poslovnog ili privatnoga pisma (Dragi Marko!)
  - može se pisati iza svake usklične riječi u rečenici, ali bez drugih znakova (riječi koje slijede iza uskličnika pišu se malim slovom); usklične dijelove rečenice možemo odvojiti i zarezima (Ivane, dođi ovamo!)
  - naslove u pravilu pišemo bez uskličnika, osim kad usklik želimo posebno naglasiti ili kad je sastavni dio naslova (Bravo!)

  Upitnik i uskličnik

  - piše se u rečenicama koje istodobno označavaju ushit i pitanje (Vjerujem ti?!)
  - pišemo u rečenicama u kojima želimo naglasiti usklični dio te naznačiti i upitni dio (Vjerujem ti!?)

  Zarez
  - stavlja se pri nabrajanju (Dolazim sutra, donosim lektiru, čekaj me.), naknadnom dodavanju (Mario, učenik našeg razreda, najbolji je u informatici.), suprotnosti (Došao sam, ali nisam donio CD.), isticanju (Došao sam, i to automobilom.), inverziji (Kad uredim stan, otići ću do prijateljice.)

  Navodnici
  - njima se označava upravni govor (“Navođenje”, objašnjenje.; “Navođenje!” objašnjenje.; Objašnjenje: “Navođenje.”)
  - u navodnike se stavljaju riječi koje nisu književne (Dobio je “kulju”.)
  - u navodnike se stavljaju i riječi koje upotrebljavamo u ironičnom i podrugljivom smislu (Stvarno je “dobar”.)

  Crtica

  - njome označavamo upravni govor (- Navođenje – objašnjenje.; – Navoenje? – objašnjenje.; – objašnjenje – navođenje.)

  Polunavodnici
  - njima označavamo citat unutar citata (npr. Rekao je: “Čitao sam ‘Gramatiku hrvatskoga jezika’.”)

  Spojnica
  - piše se unutar rečenice ili dijelova rečenice koji se ne izgovaraju kao cjelina, nego u dijelovima, uglavnom radi naglašavanja (Ni-sam ti do-ni-je-la.)
  Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

  - riječi se mogu pisati:
  a) sastavljeno
  b) kao polusloženice, sa spojnicom
  c) rastavljeno
  - postoje neka osnovna pravila koja ćemo navesti i koja bi vrijedilo upamtiti
  - najlakše ih je rasporediti prema vrstama riječi

  1. Promjenjive vrste riječi

  1. Imenice

  a) sastavljeno pisanje
  - autocesta, kinodvorana, kinoprojekcija, audiokaseta, fotoklub, fotoalbum, radiopostaja, radioveza, videozapis, videosnimka
  – riječi auto, audio, foto, kino, video, radio pišu se sastavljeno s imenicama uz koje se nalaze
  - Dugorešanin – naziv za stanovnika Duge Rese, Velikogoričanin – naziv za stanovnika Velike Gorice, Marijabistričanin – naziv za stanovnika Marije Bistrice
  – ukoliko se naziv naseljenog mjesta piše rastavljeno, naziv stanovnika toga mjesto piše se sastavljeno
  - dopodne/popodne
  – imenice dopodne i popodne pišu se sastavljeno kad znače vrijeme do 12 sati (dopodne) i od 12 sati (popodne) do sumraka

  b) pisanje sa spojnicom – polusloženice
  - rak-rana, spomen-ploča, lovor-vijenac
  – kao posluženice pišu se izrazi sastavljeni od dviju imenica koje imaju istu razinu značenja i koje zadržavaju svoj naglasak
  - B-dur, c-mol, C-vitamin, a-deklinacija
  – ukoliko uz imenicu dolazi slovo ili simbol, piše se kao polusloženica
  - Ivana Brlić-Mažuranić, Ruža Pospiš-Baldani, Snježana Zbukvić-Ožbolt
  – dvostruka ženska prezimena nastala združivanjem očeva i muževljeva prezimena ili obratno pišu se sa spojnicom

  c) rastavljeno pisanje
  - Ivanić Grad, Slavonski Brod, Duga Resa, Velika Gorica, Dugo Selo, Kraj Gornji
  – dvočlana imena naseljenih mjesta pišu se rastavljeno
  - Andrija Kačić Miočić, Ivan Marić Jurić, Dubravko Ljaljak Zavrtnik, Ivan Bjelivuk Zrinjan
  – dvostruka muška prezimena pišu se rastavljeno
  - general bojnik
  – dvostruki časnički nazivi pišu se rastavljeno
  - novinar pripravnik, kamen temeljac
  – u imeničkim sintagmama u kojima svaka imenica ima svoje znaženje (prva ima šire, druga uže značenje)
  - VIP usluga, SMS poruka
  – ime s kraticom piše se rastavljeno
  - drap odijelo, mini suknja
  – ako je prvi dio izraza nesklonjiva tuđa riječ

  2. Zamjenice

  a) sastavljeno pisanje
  - štogod, tkogod, kojigod | Gleda li tkogod u mene? | Ima li štogod novo?
  – zamjenice složene s česticom god pišu se sastavljeno ako znače nešto neodređeno

  b) rastavljeno pisanje
  - što god, tko god, koji god | Tko god dođe, ponudi ga pićem.
  – zamjenice složene s česticom god pišu se odvojeno ako se odnose na što određeno
  - ni za što, ni u čemu, ni pred kim, ni u što
  – neodređene zamjenice složene s ni ispred kojih dolazi prijedlog (za nikoga) pišu se tako da prijedlog dolazi izmeu ni i zamjenice (ni za koga)
  - preda mnom, preda nj, sa mnom
  – nenaglašeni zamjenički oblici pišu se odvojeno od prijedloga

  3. Brojevi

  a) sastavljeno pisanje
  - jedanaest, petnaest, osamnaest, petnaesti, dvadeseti, dvadesetorica, petnaestorica
  – neki se višeznamenkasti brojevi pišu kao jedna riječ (bilo da se radi o glavnim brojevima, rednim brojevima ili brojevnim imenicama)
  - jedanput, dvaput, triput
  – neki se brojevi složeni s riječju put pišu sastavljeno

  b) pisanje sa spojnicom – polusloženice
  - dva-tri, pet-šest, dvoje-troje
  – ako brojevi označavaju približne ili neodređene brojevne vrijednosti, pišu se kao polusloženice

  c) rastavljeno pisanje
  - dvadeset tri, sedamnaest dva, pedeset prvi, dvadeset drugi
  – višečlani glavni i redni brojevi koji nastaju slaganjem jednočlanih brojeva jednog do drugog pišu se rastavljeno
  - drugi put, peti put, stoti put
  – brojevi složeni s riječju put pišu se odvojeno ako svaka riječ čuva svoj naglasak

  4. Pridjevi

  a) sastavljeno pisanje
  - neviđen, nepotpun, nevelik, netočan
  – pridjevi složeni s predmetkom ne- pišu se sastavljeno
  - mnogopoštovani, vrlomalen, malopoznat
  – pridjevi složeni s prilogom koji ga pojačava, umanjuje ili pobliže oznažava, a da se priložni dio posebno ne ističe, pišu se sastavljeno
  - ultraljubičast, hipermoderan, svestran, suodgovoran
  – ukoliko se predmetak ne upotrebljava samostalno, piše se sastavljeno s pridjevom

  b) pisanje sa spojnicom – polusloženice
  - englesko-hrvatski
  – pridjevi ravnopravni značenjem i odnosom pišu se kao polusloženice
  - 20-postotni, 14-karatni
  – pridjevi koji u prvom dijelu imaju brojku

  c) rastavljeno pisanje
  - mnogo poštovani, malo poznati, vrlo crven
  – pridjevi složeni s prilogom koji pojačava, umanjuje ili pobliže označuje pridjev s tim da se priložni dio želi posebno istaknuti

  5. Glagoli

  a) sastavljeno pisanje
  - nemam, nedostajem, nestajem, nisam
  – malo je primjera u kojima se negacije piše sastavljeno s glagolom

  b) pisanje sa spojnicom – polusloženice
  - hoćeš-nećeš, rekla-kazala
  – kao polusloženice pišu se izrazi nastali od dvaju glagola bliskih ili suprotnih značenja

  c) rastavljeno pisanje
  - ne mogu, ne dam, ne želim, ne moram, ne vjerujem, ne dolazi, ne razgovara, ne razmišlja
  – u pravilu se negacija piše odvojeno od glagola

  2. Nepromjenjive vrste riječi

  1. Prilozi

  a) sastavljeno pisanje
  - kudgod, kamogod, gdjekod, kolikogod
  – ako prilozi satavljeni s riječcom god imaju neodređeno značenje, pišu se sastavljeno
  - dosad(a), otad(a), zasad(a), odonda
  – prilozi sastavljeni od prijedloga pišu se sastavljeno
  - gdjekad, katkad, nigdje, nekad
  – prilozi tvoreni od dvaju priloga ili od priloga i predmetka pišu se sastavljeno

  b) pisanje sa spojnicom – polusloženice
  - brže-bolje, više-manje, kako-tako
  – izrazi složeni od dvaju korelativnih priloga (obično sa suprotnim značenjem) pišu se sa spojnicom

  c) rastavljeno pisanje
  - Kad god zaželiš, nazovi me.
  – prilozi s riječju god pišu se odvojeno uglavnom na početku zavisno složene rečenice
  - do sada, od sada, do onda, za sada
  – ovi se prilozi pišu odvojeno ukoliko se drugi dio želi istaknuti
  - i te kako, i te koliko, tako reći, bolje reći
  – izrazi koji se pišu rastavljeno

  Od ostalih nepromjenjivih vrsta riječi valja napomenuti da se prijedlog može pisati sastavljeno i rastavljeno, npr. Pogledati koga u oči. ili Doći uoči ispitivanja. Što se čestica tiče, važno je napomenuti da se čestica li piše odvojeno od glagola, npr. Možeš li doći?, Hoćeš li mi pomoći?.
  Pisanje riječi iz drugih jezika

  1. Imena i prezimena
  - strana vlastita imena u pravilu se pišu izvorno (onako kako se pišu u matičnom jeziku koji se služi latinicom), i to u nominativu, dok se u ostalim padežima sklanjaju kao hrvatska imena
  - sklanjaju se imena i prezimena, ali ne i prijedlozi koji dolaze uz prezimena (N Leonardo da Vinci, G Leonarda da VIncija, D Lenardu da Vinciju..)

  a) ženska imena i prezimena
  - ženska vlastita imena u pravilu se sklanjaju kao i hrvatska (N Maria, G Marije, D Mariji…)
  - ženska imena koja imaju nulti morfem ne sklanjaju se (npr. Meg, Carmen..)
  - ako su dva imena povezana spojnicom, prvo ime se ne sklanja (N Maria-Helena, G Maria-Helene…)
  - ako imena nisu povezana spojnicom, sklanjaju se oba imena (osim ako ne završavaju na nulti morfem) – N Maria Helena, G Marije Helene, D Mariji Heleni…
  - u romanskih imena na -ca (izgovaramo -ka) treba u deklinaciji i posvojnom pridjevu pisati k (N Bianca, G Bianke, D Bianki…)
  - imena koja potječu iz francuskoga jezika i koja završavaju na muklo -e mijenjaju se i tvore posvojni pridjev kao da u nominativu imaju na kraju -a (tj. muklo -e ne javlja se u promjeni) – N Jacqueline, G Jacqueline, D Jacquelini…

  b) muška imena i prezimena
  - ako strana muška imena završavaju na suglasnik (koji se može izgovarati, a i ne mora), na njh dolaze padežni nastavci – sklanjaju se i imena i prezimena (N James Dean, G Jamesa Deana, D Jamesu Deanu…)
  - ukoliko strana imena ili prezimena završavaju na -e (koje se može izgovarati, a i ne mora), to -e ostaje u cijeloj deklinaciji (N Shakespeare, G Shakespearea, D Shakespeareu…)
  - ako muška imena ili prezimena završavaju na -y, -ee koje čitamo kao -i, između osnove i nastavka umeće se -j (ako se -y i -ee čitaju kao -j, ne umeće se -j) – N Kennedy, G Kennedyja, D Kennedyju…
  - ukoliko ime završava na naglašeno -o, to se -o zadržava u cijeloj deklinaciji, ukoliko -o nije naglašeno, ono se u deklinaciji gubi (N Hugo, G Hugoa, D Hogou… N Ariosto, G Ariosta, D Ariostu…)

  c) zemljopisna imena (toponimi)
  - za zemljopisna imena (države, gradove, oceane, mora) koristimo hrvatske nazive (Njemačka, Atlantski ocean, Sjeverno ledeno more)
  - ukoliko koristim izvorni naziv, dekliniramo ga kao i hrvatske riječi (N New York, G New Yorka, D New Yorku…)
  - ako toponimi završavaju na -a ili -e (koje se ne izgovara), mijenjaju se kao da su na -a (muklo -e nestaje) – N Cordoba, G Cordobe, D Cordobi…
  - ako toponimi završavaju na -i, -o, -u mijenjaju se kao naša imena s tim završecima (s tim da se kod -i, -ia, umeće -j) – N Bilbao, G Bilbaa, D Bilbau…

  2.Kratice
  - kratice mogu biti: stalne (nastale su prema utvrđenim načelima) i prigodne (stvara ih sam pisac, ali tako da čitatelj bez kolebanja može uspostaviti punu riječ)
  - stalne kratice mogu biti: obične (skraćeni dijelovi riječi ili sklupova riejči čitaju se kao da su te riječi napisane) i sastavljene (nastale spajanjem početnih slova ili skupine slova višečlanih naziva i imena i obično se čitaju kako su napisane)

  1. Obične kratice
  a) kratice s jednim slovom ili s više slova iza kojih se stavlja točka – kratice hrvatskih riječi (č. – čitaj, g. – gospodin i gospodina, gosp. – gospodin, god. – godina…)
  - kratice nekih latinskih riječi i izraza koji se pišu malim slovom (o.c. – opus citatum – navedeno djelo, a.a. – ad acta (među spise)…)
  - kratice nekih latinskih riječi i izraza koje se pišu velikim slovom (P.S. – post scriptum (poslije napisanoga)..)
  - kratice s točkom na kraju, koje se pišu slovima od prvog samoglasnika, ne računajući samoglasnik na početku (i sl. – i slično, str. – stranica, sv. – svezak…)
  - kratice s točkom na kraju, koje se pišu slovima do drugog samoglasnika u riječi (god. – godina, ing. – međunarodna kratica za inžinjera, inž. – hrvatska kratica za inženjera…)
  - kratice s točkom na kraju, u kojima se piše samo prvo i posljednje slovo ili prvo slovo i kraj riječi (dr. – doktor, mr. – magistar..)
  - ostale kratice od više slova s točkom na kraju (itd. – i tako dalje, npr. – na primjer, tzv. – takozvani…)

  b) kratice koje se pišu bez točke (gđa – gospođa, gđica – gospođica, don – titula katoličkog svećenika, fra – fratar)

  2. Sastavljene kratice
  a) one koje su nastale od početnih slova svakoga člana izraza koji se krati – pišu se bez točke iza pojedinih slova i sva su slova velika (HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HT – Hrvatski telekom…)

  b) kratice koje imaju oblik promjenjivih riječi i njihovu sklonidbu, a kao vlastita imena pišu se velikim početnim slovima (npr. Nama, Hina…)

  0 Not allowed!
  http://www.martinturk.com
  Blues Is Gonna Be My Only Way / Always Look On the Bright Side of Life

 2. # ADS
  BB
  Oglasnik
  Pristupio/la
  May 2011
  Lokacija
  Cro
  Godine
  2010
  Poruke
  372
   

 3. #2
  Moderator PatrickStar avatar
  Pristupio/la
  May 2010
  Lokacija
  U garaži! :)
  Poruke
  5,103
  Points
  34,902
  Level
  1
  Points: 34,902, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 2.9%
  Achievements:
  Three FriendsVeteran25000 Experience Points
  Awards:
  Frequent Poster
  Thumbs Up
  Received: 6
  Given: 0
  Stanje reputacije
  22

  Re: Hrvatski pravopis

  .ti tomene Zaebavač bleki!

  0 Not allowed!
  Hrana se važe sirova. Žutanjak je super.

 4. #3
  Iskusnjara sthooligan avatar
  Pristupio/la
  Feb 2009
  Visina (cm)
  100000
  Težina (kg)
  100000
  Lokacija
  Split
  Godine
  27
  Poruke
  2,398
  Points
  34,924
  Level
  1
  Points: 34,924, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Three FriendsVeteran25000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 8
  Given: 0
  Stanje reputacije
  18

  Re: Hrvatski pravopis

  Nema tih para na svitu da ću počet pisat i govorit književno

  0 Not allowed!
  ''The type of car you drive doesnt matter. The only thing that matters is the SIZE of the arm hanging out the window''!!!

 5. #4
  Početnik Jonnie Bravo lolipop avatar
  Pristupio/la
  Sep 2010
  Lokacija
  SPLIT
  Godine
  32
  Poruke
  113
  Points
  9,246
  Level
  1
  Points: 9,246, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0.6%
  Achievements:
  Veteran5000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  ovo mora da je profesionalna deformacija...

  0 Not allowed!

 6. #5
  Vježbač Connan DeniZg avatar
  Pristupio/la
  Mar 2010
  Poruke
  339
  Points
  12,850
  Level
  1
  Points: 12,850, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0.6%
  Achievements:
  Veteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  http://www.urbandictionary.com/define.p ... mar%20Nazi

  I ja sam dijelio mišljenje da bi ljudi trebali pripaziti na pisanje, ali kad malo razmislim, bolje je da svatko piše kako želi. Na taj način barem znam s kakvim ljudima imam posla.

  Netko bi se bavio prosvjetnim radom preko foruma (BlackdoG), netko je ponosan time što ne piše književno i to smatra pozitivnom osobinom čovjeka (sthooligan) itd.

  Evo vam malo da se opustite.

  0 Not allowed!

 7. #6
  Natjecatelj Joe avatar
  Pristupio/la
  Aug 2010
  Visina (cm)
  183
  Težina (kg)
  105
  Lokacija
  Cro
  Poruke
  3,200
  Points
  31,186
  Level
  1
  Points: 31,186, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Veteran25000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 9
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  Citiraj Prvotno napisano od DeniZg
  http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Grammar%20Nazi

  I ja sam dijelio mišljenje da bi ljudi trebali pripaziti na pisanje, ali kad malo razmislim, bolje je da svatko piše kako želi. Na taj način barem znam s kakvim ljudima imam posla.

  Netko bi se bavio prosvjetnim radom preko foruma (BlackdoG), netko je ponosan time što ne piše književno i to smatra pozitivnom osobinom čovjeka (sthooligan) itd.

  Evo vam malo da se opustite.
  http://www.youtube.com/watch?v=N4vf8N6GpdM
  ova zaj... mi je tak tak, ali film mi je 5+

  0 Not allowed!

 8. #7
  Početnik Jonnie Bravo peripetija avatar
  Pristupio/la
  Sep 2010
  Poruke
  126
  Points
  9,673
  Level
  1
  Points: 9,673, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0.6%
  Achievements:
  Veteran5000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  i meni bode oči kad vidim da netko konstantno radi gramatičke greške (najviše to č i ć), al znam kak bi bilo bezveze ić ljude ispravljat. i ja po forumima volim pisat onak kak govorim al ajde, drago mi je da ima još onih koji bi voljeli da postovi na nešto liče..

  btw, your text - tldr :P

  0 Not allowed!

 9. #8
  Moderator PatrickStar avatar
  Pristupio/la
  May 2010
  Lokacija
  U garaži! :)
  Poruke
  5,103
  Points
  34,902
  Level
  1
  Points: 34,902, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 2.9%
  Achievements:
  Three FriendsVeteran25000 Experience Points
  Awards:
  Frequent Poster
  Thumbs Up
  Received: 6
  Given: 0
  Stanje reputacije
  22

  Re: Hrvatski pravopis

  Prejaki filmić!

  0 Not allowed!
  Hrana se važe sirova. Žutanjak je super.

 10. #9
  Početnik Jonnie Bravo NYroby avatar
  Pristupio/la
  Sep 2010
  Lokacija
  Gospić
  Godine
  23
  Poruke
  113
  Points
  10,053
  Level
  1
  Points: 10,053, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0.8%
  Achievements:
  Veteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  Prvenstveno ovo forum za BB, ali i meni je lijepše vidjeti da je kad je nešto napisano književno, ali ne smeta mi i ako nije .
  Zato ako nekog zanima Književnost zna se što mora proučavati.

  0 Not allowed!

 11. #10
  Super Moderator IgyBoy avatar
  Pristupio/la
  May 2009
  Visina (cm)
  184
  Težina (kg)
  90
  Lokacija
  Osijek/Mece
  Poruke
  2,029
  Points
  53,537
  Level
  1
  Points: 53,537, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  VeteranCreated Blog entryTagger Second ClassThree FriendsOverdrive50000 Experience Points
  Awards:
  Arm of Law
  Blog Entries
  1
  Thumbs Up
  Received: 53
  Given: 8
  Stanje reputacije
  21

  0 Not allowed!
  Ability can take you to the top, but it takes character to keep you there.

 12. #11
  Natjecatelj Joe avatar
  Pristupio/la
  Aug 2010
  Visina (cm)
  183
  Težina (kg)
  105
  Lokacija
  Cro
  Poruke
  3,200
  Points
  31,186
  Level
  1
  Points: 31,186, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Veteran25000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 9
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  Citiraj Prvotno napisano od IgyBoy
  http://gle.to/index.php?pg=2&show=5&id=53687&videoid=5359
  ne lose, ne lose

  0 Not allowed!

 13. #12
  Iskusnjara God Master xpress avatar
  Pristupio/la
  Sep 2009
  Poruke
  1,239
  Points
  18,204
  Level
  1
  Points: 18,204, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 1.0%
  Achievements:
  Veteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  istina je da ima forumaša kojima pravopis i gramatika nisu jača strana
  @Džo - kog si to usliko za avatar?

  0 Not allowed!
  Those who are enamored of practice without science are like a pilot who goes onto a ship without rudder or compass and never has any certainty to where he is going.

 14. #13
  Natjecatelj Joe avatar
  Pristupio/la
  Aug 2010
  Visina (cm)
  183
  Težina (kg)
  105
  Lokacija
  Cro
  Poruke
  3,200
  Points
  31,186
  Level
  1
  Points: 31,186, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Veteran25000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 9
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  Citiraj Prvotno napisano od xpress
  istina je da ima forumaša kojima pravopis i gramatika nisu jača strana
  @Džo - kog si to usliko za avatar?
  Dedu, to mu je od štihanja vrta triput tjedno, pon, sri i petak, kruzni treninzi

  0 Not allowed!

 15. #14
  Iskusnjara God Master xpress avatar
  Pristupio/la
  Sep 2009
  Poruke
  1,239
  Points
  18,204
  Level
  1
  Points: 18,204, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 1.0%
  Achievements:
  Veteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  Citiraj Prvotno napisano od Joe
  Citiraj Prvotno napisano od xpress
  istina je da ima forumaša kojima pravopis i gramatika nisu jača strana
  @Džo - kog si to usliko za avatar?
  Dedu, to mu je od štihanja vrta triput tjedno, pon, sri i petak, kruzni treninzi
  koji whey deda uzima?

  0 Not allowed!
  Those who are enamored of practice without science are like a pilot who goes onto a ship without rudder or compass and never has any certainty to where he is going.

 16. #15
  Natjecatelj Joe avatar
  Pristupio/la
  Aug 2010
  Visina (cm)
  183
  Težina (kg)
  105
  Lokacija
  Cro
  Poruke
  3,200
  Points
  31,186
  Level
  1
  Points: 31,186, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Veteran25000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 9
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  koji whey deda uzima, cekj da ga pitam.......deda koji whey uzimas?.......veli da nist ne uzima, samo viagru i gemiste, evo pozdavlja te deda i veli da dodjes na gemist sa viagrom

  0 Not allowed!

 17. #16
  Iskusnjara God Master xpress avatar
  Pristupio/la
  Sep 2009
  Poruke
  1,239
  Points
  18,204
  Level
  1
  Points: 18,204, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 1.0%
  Achievements:
  Veteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  dolazim

  0 Not allowed!
  Those who are enamored of practice without science are like a pilot who goes onto a ship without rudder or compass and never has any certainty to where he is going.

 18. #17
  Iskusnjara Aronnax avatar
  Pristupio/la
  Aug 2010
  Visina (cm)
  177
  Težina (kg)
  80
  Lokacija
  Zagreb
  Poruke
  1,397
  Points
  20,567
  Level
  1
  Points: 20,567, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Three FriendsTagger Second ClassVeteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 8
  Given: 0
  Stanje reputacije
  13

  Re: Hrvatski pravopis

  Citiraj Prvotno napisano od peripetija
  i meni bode oči kad vidim da netko konstantno radi gramatičke greške (najviše to č i ć), al znam kak bi bilo bezveze ić ljude ispravljat. i ja po forumima volim pisat onak kak govorim al ajde, drago mi je da ima još onih koji bi voljeli da postovi na nešto liče..

  btw, your text - tldr :P
  Č i Ć nisu pogreska gramaticke nego pravopisne norme!
  A to je glavni razlog zasto ja nikada ne koristim palatale dok pisem na internetu osim ako je ime/prezime/jako vazno. (i zato sto nisam navikao)
  Inace, ne smeta mi nikakvo pisanje osim kada netko stavlja po tri usklicnika iza svake recenice, pise velikim slovima ili mijenja boju svakog posta u crvenu (na nekim forumima osobito cest slucaj).

  P.S. Najvise me iritira i na to sam posebno alergican kada netko brka "jel'" i "jer"...

  0 Not allowed!
  -------------------------------=(| "PAIN IS MY FUEL!" |)=-------------------------------
  Napreduje se... Avatar^^

 19. #18
  Početnik Jonnie Bravo brandjo avatar
  Pristupio/la
  Dec 2010
  Visina (cm)
  189
  Težina (kg)
  90
  Poruke
  93
  Points
  15,447
  Level
  1
  Points: 15,447, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Tagger Second ClassVeteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  a
  Citiraj Prvotno napisano od Aronnax
  Citiraj Prvotno napisano od peripetija
  i meni bode oči kad vidim da netko konstantno radi gramatičke greške (najviše to č i ć), al znam kak bi bilo bezveze ić ljude ispravljat. i ja po forumima volim pisat onak kak govorim al ajde, drago mi je da ima još onih koji bi voljeli da postovi na nešto liče..

  btw, your text - tldr :P
  Č i Ć nisu pogreska gramaticke nego pravopisne norme!
  A to je glavni razlog zasto ja nikada ne koristim palatale dok pisem na internetu osim ako je ime/prezime/jako vazno. (i zato sto nisam navikao)
  Inace, ne smeta mi nikakvo pisanje osim kada netko stavlja po tri usklicnika iza svake recenice, pise velikim slovima ili mijenja boju svakog posta u crvenu (na nekim forumima osobito cest slucaj).

  P.S. Najvise me iritira i na to sam posebno alergican kada netko brka "jel'" i "jer"...
  točno isto to, a pogotovo kad mi počnu još pisat one w umjesto v ili j umjesto l, jao, a malo me zasmeta ije je i to al najviše ć i č jbt pa to je opća kultura..

  0 Not allowed!

 20. #19
  Vježbač Godlike rxownz avatar
  Pristupio/la
  Dec 2010
  Lokacija
  Teretana
  Poruke
  731
  Points
  11,224
  Level
  1
  Points: 11,224, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 1.0%
  Achievements:
  Veteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  manje sekirancije više testosterona

  0 Not allowed!
  “I don’t believe in bodybuilders using steroids. If a man doesn’t have enough male hormones in his system to create, a nice hard, muscular body, he should take up ping pong.”

 21. #20
  Početnik RumSurfer avatar
  Pristupio/la
  Jun 2011
  Lokacija
  Osijek
  Poruke
  14
  Points
  6,514
  Level
  1
  Points: 6,514, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0.6%
  Achievements:
  Veteran5000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 0
  Given: 0
  Stanje reputacije
  0

  Re: Hrvatski pravopis

  Dobro posluzi ako nekom zatreba: http://hjp.srce.hr/

  0 Not allowed!
  Masti na kruhu i crvene paprike

 22. #21
  Vježbač sandra avatar
  Pristupio/la
  May 2011
  Visina (cm)
  170
  Težina (kg)
  -
  Lokacija
  Hrvatska
  Godine
  28
  Poruke
  582
  Points
  10,824
  Level
  1
  Points: 10,824, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Three FriendsCreated Album picturesVeteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 2
  Given: 1
  Stanje reputacije
  10

  Re: Hrvatski pravopis

  hehe a neki ljudi su se domišljato pozdravili s "č" i "ć" i "š", pa su ih zamjenili s ch i sh.
  Primjer:
  "Volim jesti chokoladu i chips ali znam shta chu sad kad sam na dijeti, zamjenit chu ih vochem i povrchem"


  0 Not allowed!
  To enjoy freedom we have to control ourselves

 23. #22
  Iskusnjara Aronnax avatar
  Pristupio/la
  Aug 2010
  Visina (cm)
  177
  Težina (kg)
  80
  Lokacija
  Zagreb
  Poruke
  1,397
  Points
  20,567
  Level
  1
  Points: 20,567, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Achievements:
  Three FriendsTagger Second ClassVeteran10000 Experience Points
  Thumbs Up
  Received: 8
  Given: 0
  Stanje reputacije
  13

  Re: Hrvatski pravopis

  Citiraj Prvotno napisano od sandra
  hehe a neki ljudi su se domišljato pozdravili s "č" i "ć" i "š", pa su ih zamjenili s ch i sh.
  Primjer:
  "Volim jesti chokoladu i chips ali znam shta chu sad kad sam na dijeti, zamjenit chu ih vochem i povrchem"

  jednostavno maknes kvacice...

  0 Not allowed!
  -------------------------------=(| "PAIN IS MY FUEL!" |)=-------------------------------
  Napreduje se... Avatar^^

Visitors found this page by searching for:

veliko i malo slovo vježbe

obavijestiti ili obavjestiti

ljepši ili lijepši

lijepse ili ljepse

obavijestiti ili obavjestiti pravopis

ljepše ili lijepše

obavjest ili obavijest pravopis

OBAVIJEST ILI OBAVJEST

lijepše ili ljepše

veliko i malo slovo vježba

veliko i malo početno slovo vježba

pravopisna vježba

lijepše ili ljepše pravopis

pravopisne vježbepravopis obavijest ili obavjestobavjest ili obavijesthrvatski pravopis vježbepravopisna vježba za osmi razredobavjestiti ili obavijestitipravopis vježbelijepši ili ljepšipravopis obavijestiti ili obavjestitiveliko i malo slovo zadaciveliko početno slovo vježbaljepse ili lijepse
SEO Blog

Tags for this Thread

Bookmarks

Pravila pisanja poruke

 • Ne možeš otvoriti novu temu
 • Ne možeš ostaviti odgovor
 • Ne možeš stavljati dodatke
 • Ne možeš uređivati svoje postove
 •